Wyróżnienie Adiunge Optimis

Adiunge optimis (Dołącz do najlepszych) to wyróżnienie ustanowione uchwałą Zarządu TRS „Niezależność” w celu wskazywania i promowania wybitnych osobowości gminy Trzebinia. Regulamin Adiunge optimis w punkcie 2 w następujący sposób określa kandydata do wyróżnienia:

Kandydat do wyróżnienia powinien być obdarzony wybitną osobowością wyrażającą się m.in. w spolegliwości i głęboko humanistycznej postawie, w wartościowych i godnych naśladowania dokonaniach na rzecz szeroko rozumianego pożytku społecznego oraz w znaczących osiągnięciach ąwiadczących o dobrym korzystaniu z posiadanych talentów.

Warto zwrócić uwagę na ważny dualizm znaczeniowy określenia Adiunge optimis. Otóż, z jednej strony tkwi w nim – bo tak chcieliśmy – honor i nobilitacja. Z drugiej jednakże, zobowiązanie do doskonalenia się, stawiania sobie nowych celów i dążenia do ich osięgnięcia.

Wyróżnienie przyznawane jest przez Kolegium Honorowe, złożone z zacnych i znanych w środowisku osób o zróżnicowanych zainteresowaniach i różnych zawodów. Chcieliśmy w ten sposób sprawić, żeby kandydatom do naszego wyróżnienia przyglądało się wiele oczu, osób chętnych do szukania bezinteresownego obiektywizmu. Przyjęto, że regulaminowy skład Kolegium Honorowego będzie liczył 9 osób wybieranych na okres dwóch lat przez Zarząd Stowarzyszenia. Cztery z nich, w tym przewodniczący, to nasi członkowie zwyczajni. Pięć osób, w tym wiceprzewodniczący, to osoby zapraszane, z naszym stowarzyszeniem nie związane.

W zamierzeniu, wyróżnienie Adiunge optimis ma mieć prestiżowy charakter, co w jakimś stopniu wiązać się musi z trudnością jego uzyskania. W regulaminie zapisano szczególnie wysokie, przyznają Państwo za chwilę, wymagania. Mianowicie: wyróżnienie przyznawane jest w głosowaniu tajnym, większością co najmniej siedmiu głosów, przy obecności co najmniej ośmiu członków Kolegium Honorowego. Potrzebna jest zatem absolutna jednomyślność, prawie jednogłośność.

Symbolem wyróżnienia jest złoty pierścień wykonany specjalnie dla nas według projektu Pani Danuty Gryzowej przez Firmę Handlową Łodzińscy s.c. z Krakowa.

Wyróżnienie Adiunge Optimis 1

 

Kolegium honorowe

 • Pan Tadeusz Sadulski
 • Pan prof. dr. hab. Zbigniew Bonderek
 • Pan Wiesław Pałubski
 •  Pan Adam Pasternak
 • Pani Grażyna Kaim
 • Pan Mirosław Witoń
 • Ks. Kanonik Piotr Miszczyk
 • Pan Karol Mroziewski
 • Pan Henryk Kozyra

 

Regulamin Adiunge Optimis

§ 1

Wyróżnienie „Adiunge optimis”, które w dalszej części niniejszego regulaminu będzie nazywane wyróżnieniem, może być przyznane każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej związanemu poprzez zamieszkanie lub działalność z Gminą Trzebinia.

§ 2

Kandydat do wyróżnienia powinien być obdarzony wybitną osobowością wyrażającą się m.in. w spolegliwości i głęboko humanistycznej postawie, w wartościowych i godnych naśladowania dokonaniach na rzecz szeroko rozumianego pożytku społecznego oraz w znaczących osiągnięciach świadczących o dobrym korzystaniu z posiadanych talentów.

§ 3

Kandydatem do wyróżnienia może być także instytucja (organizacja, placówka), która w swej działalności wykazuje szczególną troskę o wartości wskazane w § 2.

§ 4

Z wnioskiem o nadanie wyróżnienia może wystąpić osoba prawna, fizyczna, grupa osób.

§ 5

Wnioski należy składać w siedzibie Stowarzyszenia Trzebiński Ruch Społeczny „Niezależność”.

§ 6

Przyznania wyróżnienia dokonuje Kolegium Honorowe Adiunge optimis, które w dalszej części niniejszego regulaminu będzie nazywane Kolegium Honorowym, poprzez podjęcie uchwały.

§ 7

Kolegium Honorowe rozpatruje złożone wnioski w składzie dziewięcioosobowym.

§ 8

W skład Kolegium Honorowego wchodzą: cztery osoby, w tym Przewodniczący, będące członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Trzebiński Ruch Społeczny „Niezależność”, oraz pięć osób zaproszonych.

§ 9

Wyboru i zmian w składzie Kolegium Honorowego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia Trzebiński Ruch Społeczny „Niezależność”.

§ 10

Kolegium Honorowe nadaje wyróżnienia w głosowaniu tajnym, większością siedmiu głosów, przy obecności co najmniej ośmiu swych członków.

§ 11

Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Kolegium Honorowe.

Wyróżnienie Adiunge Optimis 2

Trzebiński Ruch Społeczny „Niezależność”

 • Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.
 • KRS: 0000012790

Kliknij i dowiedz się jak przekazać 1% podatku »

Wesprzyj nas finansowo:

Podoba Ci się nasza działalność? Możesz ją wesprzeć, przekazując nam darowiznę. Darowizna to NIE 1%.  Darowiznę możesz odliczyć od dochodu - kliknij po więcej informacji w formie infografiki.

Dane do przelewu:

Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność", nr konta: 47 1050 1722 1000 0090 3005 1719.

 

Adres:

Deklaracja członkowska:

Kliknij, pobierz, wypełnij i przynieś na spotkanie deklarację członkowską. Zapraszamy do naszego stowarzyszenia.