Laureaci Adiunge Optimis

Adiunge Optimis 2019

Janusz Szczęśniak – przy zróżnicowanym życiu zawodowym, utożsamiany jest głównie z działalnością samorządową – Starosta Chrzanowski, wcześniej radny Rady Gminy w Trzebini, ale także z kulturą i dziennikarstwem sportowym – wieloletni Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini, później Trzebińskiego Centrum Kultury.

Obok pracy zawodowej zaangażowany w pracę społeczną na rzecz społeczności lokalnej, rozwijając w ten sposób swoją pasję do szachów. W 2000. roku stojąc na czele grupy miłośników szachów w Trzebini założył Uczniowski Klub Sportowy „Hetman Koronny” Trzebinia i został wybrany jego prezesem. Kierowany przez Pana Janusza Szczęśniaka Klub od 19 lat, zanotował w swojej historii szereg znakomitych sukcesów, zarówno w rywalizacji indywidualnej jak i drużynowej.  Był dyrektorem organizowanych 4. krotnie w Trzebini Finałów Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet i Mężczyzn do lat 20. Zawody, które odbyły się w Trzebini  zostały uznane za najlepiej zorganizowany turniej szachowy w Polsce w 1999 roku i tytułem uznania został wyróżniony „polskim szachowym Oskarem” – HETMANY 99. Dzisiejszy laureat promował także szachy nad Bałtykiem, organizując w Dąbkach koło Darłowa w latach 2001-2007 Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Liceów. Był także dyrektorem wielkiej ogólnopolskiej imprezy szachowej Finału Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet, który rozegrany został w Trzebini w 2006 roku. Na inauguracji zawodów, został uhonorowany przez ówczesnego Prezesa Polskiego Związku Szachowego – Janusza Wodę, złotą odznaką Polskiego Związku Szachowego za całokształt działalności na rzecz polskich szachów. Inicjator organizacji Międzynarodowego Turnieju Młodych talentów w Szachach Aktywnych w 1996 roku w Trzebini. Dwudziesta piąta jego edycja rozegrana zostanie w lutym w 2020 roku. W 2008 roku został uhonorowany Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski Lecha Kaczyńskiego, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej. W 2018 roku Związek Powiatów Polskich przyznał Mu prestiżowe wyróżnienie „Samorządowiec XX – lecia” za zasługi dla lokalnej społeczności.

Szachy to uznana dyscyplina sportowa wymagająca myślenia strategicznego i taktycznego, ma wpływ na rozwój intelektualny, ćwiczy wyobrażenie przestrzenne, koncentrację,  zwiększa IQ, poprawia umiejętności arytmetyczne, wyostrza zdolności językowe, kształci umiejętność krytycznego myślenia, wspomaga rozwój inteligencji emocjonalnej i umiejętności psychospołecznych, posiada walory terapeutyczne. Poprzez zaangażowanie w promowanie tejże dyscypliny, Pan Janusz Szczęśniak w pełni wpisuje się  w założenia wyróżnienia Adiunge optimis zapisane w Regulaminie, takie jak spolegliwość i głęboko humanistyczna postawa, w wartościowe i godne naśladowania dokonania na rzecz szeroko rozumianego pożytku społecznego oraz w znaczące osiągnięcia świadczące o dobrym korzystaniu  z posiadanych talentów.

Owe wyróżnienie będzie niejako ukoronowaniem wszystkich sukcesów, bowiem Pan Janusz Szczęśniak dołączy do  grona najlepszych.

Adiunge Optimis 2018

Szanowni Państwo!

W dniu 10 grudnia 2018 roku odbyła się uroczyste spotkanie członków, sympatyków i zaproszonych gości Trzebińskiego Ruchu Społecznego „Niezależność”, na której mieliśmy zaszczyt wręczyć wyróżnienie „Adiunge optimis” Panu Jerzemu Korczyńskiemu.

Adiunge optimis (Dołącz do najlepszych) to wyróżnienie ustanowione uchwałą Zarządu TRS “Niezależność” w celu wskazywania i promowania wybitnych osobowości gminy Trzebinia. Regulamin Adiunge optimis w punkcie 2 w następujący sposób określa kandydata do wyróżnienia:

Kandydat do wyróżnienia powinien być obdarzony wybitną osobowością wyrażającą się m.in. w spolegliwości i głęboko humanistycznej postawie, w wartościowych i godnych naśladowania dokonaniach na rzecz szeroko rozumianego pożytku społecznego oraz w znaczących osiągnięciach świadczących o dobrym korzystaniu z posiadanych talentów.

Warto zwrócić uwagę na dualizm znaczeniowy określenia „Adiunge optimis”. Otóż, z jednej strony tkwi w nim –  honor i nobilitacja. Z drugiej jednakże, zobowiązanie do doskonalenia się, stawiania sobie nowych celów i dążenia do ich osiągnięcia.      

Wyróżnienie przyznawane jest przez Kolegium Honorowe, złożone z zacnych i znanych w środowisku osób o zróżnicowanych zainteresowaniach i różnych zawodach.

Przyjęto, że regulaminowy skład Kolegium Honorowego będzie liczył 9 osób. Cztery z nich, w tym przewodniczący, to nasi członkowie zwyczajni. Pięć osób, w tym wiceprzewodniczący, to osoby zapraszane, z naszym stowarzyszeniem nie związane.

W zamierzeniu, wyróżnienie „Adiunge optimis” ma mieć prestiżowy charakter, co w jakimś stopniu wiązać się musi z trudnością jego uzyskania. W regulaminie zapisano szczególnie wysokie  wymagania. Mianowicie: wyróżnienie przyznawane jest w głosowaniu tajnym, większością co najmniej siedmiu głosów, przy obecności co najmniej ośmiu członków Kolegium Honorowego. Potrzebna jest zatem absolutna jednomyślność, niemal jednogłośność.

Symbolem wyróżnienia jest złoty pierścień wykonany specjalnie dla nas przez Firmę Handlową Łodzińscy s.c. z Krakowa.

Kolegium Honorowe „Adiunge Optimis” w składzie:

 • Pan Tadeusz Sadulski
 • Pan Zbigniew Bonderek
 • Pan Wiesław Pałubski
 •  Pan Adam Pasternak
 • Pani Grażyna Kaim
 • Pan Mirosław Witoń
 • Ks. Kanonik Piotr Miszczyk
 • Pan Karol Mroziewski
 • Pan Henryk Kozyra

wyłoniło laureata wyróżnienia – między  innymi za kreatywność, szeroko pojętą działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz umiłowanie dla drugiego człowieka.

Pan Jerzy Korczyński…..

swoje dorosłe życie związał z górnictwem. Przepracował 24 lata w Kopalni Węgla Kamiennego Siersza w Trzebini jako mechanik maszyn i urządzeń, instruktor praktycznej nauki zawodu oraz pracownik marketingu. Działał społecznie w Niezależnym Branżowym Związku Zawodowym KWK Siersza. Jednocześnie pracował jako nauczyciel zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Sierszy. Praca z młodzieżą pozwoliła mu na odkrycie w sobie kolejnej pasji – turystyki. Współorganizował wycieczki turystyczne i krajoznawcze, obozy, kolonie letnie oraz zimowiska. Za pracę zawodową otrzymał wszystkie stopnie górnicze, medale państwowe i resortowe; zasłużony dla górnictwa oraz szpadę górniczą. Swoją przygodę z górnictwem zakończył w 1996 roku przechodząc na emeryturę. To jednak  nie koniec drogi zawodowej Pana Korczyńskiego, bowiem już w tym samym roku podjął się kolejnego wyzwania – został prezesem zarządu Spółki z o.o.  Przedsiębiorstwo Wczasowo-Usługowo-Handlowe Carbo. Ostatecznie, szczęśliwym emerytem stal się 13 lat później.  Oprócz pracy zawodowej realizował sie w działalności społecznej. Pełnił funkcje radnego wielu kadencji. Otwarty na potrzeby ludzi, od wielu lat udziela się organizując różne akcje charytatywne, pomoc dla potrzebujących i niepełnosprawnych. Współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi. W 2009 roku został wyróżniony Medalem Wdzięczności „Dobroczyńcom” za serce i miłość przyznany przez Zarząd Krajowy Fundacji im. Brata Alberta. W 2010 roku został nagrodzony brązową odznaką, a 2018 roku srebrną odznaką „Przyjaciel Dziecka”, przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie. Latem tego roku, Kapituła Powiatu Chrzanowskiego odznaczyła Go Medalem dla Zasłużonych w budowie społeczeństwa obywatelskiego „Bonum Facere”, co znaczy dobro czynić. Biorąc pod uwagę całokształt działalności Pana Włodzimierza Korczyńskiego, można by rzec, że w całym swoim życiu wyznawał właśnie tę maksymę, traktując życie jak służbę innym ludziom.

Wyróżnienie „Adiunge Optimis” – będzie niejako ukoronowaniem wszystkich sukcesów, bowiem Pan Włodzimierz Korczyński dołączył do grona najlepszych.

Naszemu laureatowi gratulujemy i życzymy, by swoje talenty pomnażał, zwielokrotniając działania na rzecz osób potrzebujących dobroci serca, które po wielekroć im oddawał, pomagając w każdy możliwy sposób.

Zarząd TRS „Niezależność”

Adiunge Optimis 2017

11 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia Adiunge Optimis za 2017 rok.

Decyzją Kolegium Honorowego otrzymał je pan Stanisław Gągolski. Pan Stanisław Gągolski swoją karierę zawodową rozpoczął w 1956 r. w Kopalni Węgla Kamiennego SIERSZA. Jest autorem czterech patentów innowacyjnych, które znalazły zastosowanie w owych czasach w pracy górników na dole.  Oprócz pracy zawodowej realizował się w działalności społecznej. Był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej aktywowanej w Psarach, pełniąc funkcję Naczelnika Straży. W 1964 r. powołany przez PSP w Chrzanowie na Naczelnika Rejonowego na terenie gminy Trzebinia. Warty podkreślenia jest fakt, że jako środek transportu, do wykonywania tejże funkcji, przyznano mu rower, który po skończonej kadencji zwrócił. Obok pracy zawodowej i społecznej, od 1960 r. realizuje swoją pasję – zajmuje się pszczelarstwem. Należał do Koła Pszczelarstwa w Trzebini. Przez okres 16 lat pełnił funkcję sekretarza Koła, a w 2010 r. objął stanowisko Prezesa. Został odznaczony srebrnym oraz złotym medalem nadawanym przez Śląski Związek Pszczelarstwa. Pszczelarstwo jest Jego pasją, największym hobby, któremu poświęca cały swój wolny czas.

Dostępna jest galeria zdjęć z tego wydarzenia.

Adiunge Optimis 2016

10 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia Adiunge Optimis za 2016 rok.

Decyzją Kolegium Honorowego otrzymała je pani Maria Garlińska.

Pani Maria Garlińska prowadzi Zakład Pielęgnacji i Urządzania Terenów Zielonych od 1989 roku, który działa na  terenie województwa małopolskiego i śląskiego. Funkcjonując na rynku realizuje: sadzenie drzew, usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, produkty ogrodnicze szkółkarskie, usługi oczyszczania kanałów ściekowych, roboty w zakresie kształtowania parków, usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne.

Poza działalnością zawodową znajduje czas na mecenat – udziela się w Hospicjum CORDIS w Katowicach, wspomaga Dom Dziecka w Częstochowie, wspomaga rodzinę z Gminy Trzebinia w trudnych sytuacjach, brała udział w doposażeniu oddziału endokrynologicznego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, bierze udział w „szlachetnej paczce”, nieodpłatnie systematycznie  utrzymuje tereny zielone wokół Sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin Robotniczych w Płokach oraz wokół kościoła w Karniowicach.

 

Adiunge Optimis 2015

Laureat tytułu „Adiunge Optimis” w roku 2015  – dr nauk technicznych Sylwester PIASNY

Założyciel i Prezes Przedsiębiorstwa Technicznego HARDKOP w Trzebini     

Jak powiada o sobie kieruje się w życiu przesłaniem:

Człowiek wart jest tyle, ile jest w stanie dać drugiemu człowiekowi.

Motto zawodowe

Mamy wszystkie możliwe powody, by spełnić swoje największe marzenia. Wszystko, co jest nam do tego potrzebne, znajduje się w nas samych: samoświadomość, wola, wyobraźnia, sumienie i intuicja.

Osiągnięcia zawodowe

Po skończeniu studiów zdobywał doświadczenie zawodowe w Instytucie Odlewnictwa na doświadczalnej odlewni, później pracował w odlewniach w Niemczech jako kierownik kontraktu.  Okres ten uważa za staż wprowadzający w późniejszą samodzielną działalność.  W 2000 roku założył firmę techniczną w Olkuszu pod nazwą Hardkop, która zajmowała się głównie trudnościeralnymi tworzywami, później obróbką mechaniczną metalu oraz wykonywaniem konstrukcji stalowych. Kolejnym etapem było uruchomienie na terenie byłych Zakładów Metalurgicznych w Trzebini odlewni staliwa, żeliwa i metali nieżelaznych. dla przemysłu surowców skalnych, cementowni oraz hut. Wykonuje odlewy precyzyjne metodą traconego wosku. Ciągle modernizuje park maszynowy, korzysta z dotacji unijnych, realizuje projekty z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Akademią Górniczo-Hutniczą. zatrudnia 120 osób.

Mimo, iż wiele osiągnął w dziedzinie biznesu, to jednak nadal jest otwarty na ludzi, ciekawy świata, przyjazny wielu inicjatywom, które regularnie wspiera finansowo, otrzymał wiele nagród za działalność społeczną i gospodarczą.

Jak każdy mężczyzna na swoje hobby

Lubi podróże i  sporty rekreacyjne: zimą narty a latem żeglarstwo. Pasjonuje go również jazda motocyklem.

Ma wiele zainteresowań, w szczególności interesuje się IV rewolucją przemysłową i  szeroko pojętą architekturą.

Z turystycznych pasji zrodziła się jeszcze jedna gałąź działalności zawodowej, a mianowicie restaurowanie i oddawanie do użytku upadających ośrodków wypoczynkowych w kraju, ale nie tylko. W ten sposób stał się właścicielem Gościńca „Sosina” nad zalewem  w Jaworznie, ośrodka Farys w Krynicy Zdroju, pensjonatu „Haus Julia” w Spiss w Tyrolu, które dostały „drugie życie” i znów służą turystom.

Jak każdy z nas ma marzenia.

Marzy o żeglowaniu po Morzu  Śródziemnym i Karaibskim, a przede wszystkimi o zdobyciu na to czasu.

 

Źródło zdjęcia

Adiunge Optimis 2012

13 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia Adiunge Optimis za 2012 rok.

Decyzją Kolegium Honorowego otrzymała je Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta, m. in. za dawanie nadziei, dzieło przysposabiania uczestników – na miarę ich indywidualnych możliwości – do prowadzenia samodzielnego i aktywnego życia oraz tworzenie warunków do samorealizacji podopiecznych.

Uroczystość uświetnił recital Piotra „Kuby” Kubowicza z Piwnicy pod Baranami, któremu towarzyszył Paweł Pierzchała na fortepianie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

Adiunge Optimis 2011

1 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia Adiunge Optimis za 2011 rok.

Decyzją Kolegium Honorowego otrzymała je Aleksandra Dąbek, m. in. za przykładną, połączoną z pogodną skromnością osobistą pracowitość i wytrwałość w codziennych staraniach o rozwój posiadanego talentu muzycznego oraz osiągnięty sukces pianistyczny.

Dostępna jest galeria zdjęć z tego wydarzenia.

Na uroczystości wystąpił zespół Nie-bo.

Adiunge Optimis 2010

12 listopada w Domu Kultury „Sokół” w Trzebini odbyło się uroczyste wręczenie, przyznanych już po raz dziesiąty, prestiżowych wyróżnień Adiunge Optimis za 2010 rok. Decyzją Kolegium Honorowego wyróżnienia otrzymali:

Pani Alicja Molenda, m. in. za wykreowanie wrażliwego na porządek publiczny, opiniotwórczego tygodnika lokalnego, z blisko dwudziestoletnim sukcesem rynkowym, oraz wkład w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Pan Feliks Kiryk, m. in. za trwałą sympatię dla Trzebini, wielki wkład osobisty w utrwalanie świadectw jej przeszłości oraz za zawsze życzliwą i owocną pomoc tym, którzy o zachowanie naszego dziedzictwa się troszczą.

Pan Adam Adamczyk, m. in. za wiele lat owocnej pracy dla dobra Trzebinian, a w szczególności za odwagę, upór, determinację i decydujący o powodzeniu osobisty wkład w likwidację zagrożenia naszego miasta poważną katastrofą ekologiczną ze strony wypełnionego żrącą i toksyczną cieczą wyrobiska w Górce.

Państwo Czesława i Ryszard Dudkowie, Jolanta i Henryk Kozyrowie, Sylwia i Jacek Pabisowie, Grażyna i Jan Skawscy, m. in. za sukces w biznesie oraz niezawodne i szczodre wspieranie działalności, inicjatyw i przedsięwzięć służących lokalnej społeczności.

Adiunge Optimis 2009

3 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia Adiunge Optimis za 2009 rok. Decyzją Kolegium Honorowego otrzymał je Pan Jerzy Chłopek, między innymi za wytrwałe starania o ukazanie słuchaczom piękna chóralistyki oraz wieloletni wkład w kształtowanie i kultywowanie tradycji śpiewaczej wśród kilku pokoleń Trzebinian.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia uświetnił koncert zespołu Little Egoists, którego liderem jest pan Marek Stryszowski, wybitny saksofonista i wokalista. Towarzyszyli mu panowie: Sebastian Bernatowicz na instrumentach klawiszowych, oraz Krzysztof Bodzoń na gitarze basowej i kontrabasie elektrycznym.

Adiunge Optimis 2008

20 listopada odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia Adiunge Optimis za 2008 rok. Decyzją Kolegium Honorowego otrzymał je Pan Andrzej Kostka, między innymi za fascynację historią oraz gorliwą troskę o ocalenie i zachowanie świadectwa minionej Trzebini, utrwalonego na fotografiach i kartach spisanych wspomnień jej mieszkańców.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia uświetnił koncert Urszuli Makosz, której towarzyszyli Michał Półtorak (skrzypce) oraz Paweł Pierzchała (fortepian).

Adiunge Optimis 2007

22 listopada odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia Adiunge Optimis za 2007 rok. Decyzją Kolegium Honorowego otrzymał je Pan marian Kazieczko, między innymi za pasję zbieractwa walorów filatelistycznych, wiedzę filatelistyczną i fachowość potwierdzoną sukcesem wystawowym bogatych zbiorów oraz osobliwy sposób dokumentowania historii i promocji Trzebini.

Adiunge Optimis 2006

5 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia Adiunge Optimis za 2006 rok. Decyzją Kolegium Honorowego otrzymał je Ksiądz Kanonik Stanisław Krzysik, między innymi za społecznikowską wrażliwość, umiejętność skupiania ludzi dobrej woli wokół szlachetnych przedsięwzięć oraz wielki sukces w krzewieniu sportu spektakularnie wyrażający się nadzwyczajnymi osiągnięciami Parafialnego Klubu Sportowego „OPOKA” w tenisie stołowym.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia uświetnił koncert legendarnego barda Piwnicy pod Baranami, pana Leszka Wójtowicza.

Adiunge Optimis 2005

Paweł Kotowicz, między innymi za owocne korzystanie z talentu artystycznego, sukces malarski oraz osobisty i emocjonalny związek z Trzebinią, wyrażany w pięknych obrazach utrwalających wygląd jej osobliwych miejsc.

Danuta i Andrzej Chomikowie, między innymi za systematyczne i skuteczne rozwijanie fachowego biznesu oraz pokazywanie kontynuatorom, szukającym przykładów wartych naśladowania, rzetelnego wykonawstwa i solidnego rzemiosła.

Adiunge Optimis 2004

Irena Piątek, między innymi za wytrwałe kontynuowanie dzieła ks. hm. Mariana Luzara oraz krzewienie wartości wychowawczych i ideałów harcerskich pośród trzebińskiej młodzieży.

Stanisław Gołąb, między innymi za wieloletnie, umiejętnie oparte na realistycznej ocenie uwarunkowań i perspektywicznym myśleniu kierowanie Elektrownią „Siersza” kształtujące jej nowoczesny wizerunek oraz za życzliwy i szczodry udział w przedsięwzięciach służących trzebińskiej społeczności.

Karol Mroziewski, między innymi za utrwalanie rzeczywistości w pięknych obrazach fotograficznych zawierających część świadectwa o naszych czasach oraz za umiejętne rozwijanie zdolności, kształtowanie umiejętności dostrzegania wartościowego tematu wrażliwości kształtowanie artystycznej młodych adeptów sztuki fotograficznej.

Adiunge Optimis 2003

Katarzyna Stawarz, między innymi za roztropne spędzanie młodości i poetycką wrażliwość na otoczenie.

Urszula i Antoni Korpałowie, między innymi za skuteczne prowadzenie rodzinnego biznesu i hojny mecenat.

Stanisław Orłowski, między innymi za troskę o zachowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń oraz trud wkładany w opisywanie i upowszechnianie wiedzy o historii naszego regionu.

Jerzy Styczyński, między innymi za wytrwałe i owocne korzystanie z talentu i piękne dźwięki gitarowego bluesa.

Adiunge Optimis 2002

Grzegorz Boryczko, między innymi za piękny i realizowany z wielkim sukcesem pomysł na zajęcie i pasję dzieci i młodzieży.

Ks. Prałat Władysław Gil, między innymi za mądrą i konsekwentną choć cichą i połączoną z wielką skromnością osobistą pracę, cenne inicjatywy i dzieło integrujące mieszkańców, z których wielu znalazło się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Stefania Gwizdała, między innymi za wytrwałe i piękne w stylu prowadzenie rodzinnego biznesu, który ma swoją tradycję, bo to od wielu już lat kwiaty w Pani kwiaciarni wiązane stroją nas w różnych okolicznościach.

Mateusz Kowalczyk, między innymi za pracę i wytrwałość w rozwijaniu wspaniałego talentu, co od pewnego czasu owocuje znakomitymi wynikami sportowymi w grze w tenisa na europejskim już poziomie i spektakularną pozycją na listach młodych tenisistów.

Kazimierz Trębacz, między innymi za wieloletnie skuteczne i z sukcesem prowadzenie dużego zakładu pracy – Rafinerii Trzebinia –  dającego zatrudnienie i utrzymanie wielu rodzinom i za tą przeszłość naszej gminy, w którą Rafineria wyraziście się wpisała poprzez stałe, hojne wspieranie rozmaitych przedsięwzięć dobrze służących mieszkańcom.

Adiunge Optimis 2001

Jakub Palowski, między innymi za przykładną i widoczną, determinację w poszukiwaniu swojego miejsca w życiu, opartą na wielkiej trosce i staraniu rodziców.

Mikołaj Rey, między innymi za dążenie do korzeni, miłość do koni i restytucję tradycji kawaleryjskich.

Łukasz Smółka, między innymi za ładnie zrealizowany pomysł, żeby Dulowa, małe miejsce na mapie, w którym zamieszkuje, mogła być oglądana zewsząd.

Władysław Tabor, między innymi za dokonania w dziedzinach metali nieżelaznych i metalurgii proszków, w powiązaniu z długoletnim kierowaniem Zakładami Metalurgicznymi w Trzebini.

Izabella Tekielak, między innymi za znaczące osiągnięcia świadczące o dobrym korzystaniu z posiadanego talentu, szczególnie w nie tak znowu popularnej dziedzinie, jaką jest gra w szachy, w powiązaniu ze skromnością, wdziękiem i urokiem osobistym.

Ewa Witoń, między innymi za zrealizowany z dużym sukcesem, oryginalny pomysł uprawiania z dziećmi, w tych czasach, muzyki dawnej.

Dotychczasowi laureaci 15

Trzebiński Ruch Społeczny „Niezależność”

 • Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.
 • KRS: 0000012790

Kliknij i dowiedz się jak przekazać 1% podatku »

Wesprzyj nas finansowo:

Podoba Ci się nasza działalność? Możesz ją wesprzeć, przekazując nam darowiznę. Darowizna to NIE 1%.  Darowiznę możesz odliczyć od dochodu - kliknij po więcej informacji w formie infografiki.

Dane do przelewu:

Trzebiński Ruch Społeczny "Niezależność", nr konta: 47 1050 1722 1000 0090 3005 1719.

 

Adres:

Deklaracja członkowska:

Kliknij, pobierz, wypełnij i przynieś na spotkanie deklarację członkowską. Zapraszamy do naszego stowarzyszenia.