Grzegorz Boryczko, między innymi za piękny i realizowany z wielkim sukcesem pomysł na zajęcie i pasję dzieci i młodzieży.

Ks. Prałat Władysław Gil, między innymi za mądrą i konsekwentną choć cichą i połączoną z wielką skromnością osobistą pracę, cenne inicjatywy i dzieło integrujące mieszkańców, z których wielu znalazło się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.

Stefania Gwizdała, między innymi za wytrwałe i piękne w stylu prowadzenie rodzinnego biznesu, który ma swoją tradycję, bo to od wielu już lat kwiaty w Pani kwiaciarni wiązane stroją nas w różnych okolicznościach.

Mateusz Kowalczyk, między innymi za pracę i wytrwałość w rozwijaniu wspaniałego talentu, co od pewnego czasu owocuje znakomitymi wynikami sportowymi w grze w tenisa na europejskim już poziomie i spektakularną pozycją na listach młodych tenisistów.

Kazimierz Trębacz, między innymi za wieloletnie skuteczne i z sukcesem prowadzenie dużego zakładu pracy – Rafinerii Trzebinia –  dającego zatrudnienie i utrzymanie wielu rodzinom i za tą przeszłość naszej gminy, w którą Rafineria wyraziście się wpisała poprzez stałe, hojne wspieranie rozmaitych przedsięwzięć dobrze służących mieszkańcom.