TRZEBIŃSKI RUCH SPOŁECZNY
         „NIEZALEŻNOŚĆ”

Z A P R O S Z E N I E

W imieniu Stowarzyszenia Trzebiński Ruch Społeczny ”Niezależność” zapraszamy na Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 12 marca 2020 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia – Trzebinia ul. Lipcowa 58

Porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności zwołanego Walnego Zebrania.
  3. Zatwierdzenia porządku obrad.
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019.
  5. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
  6. Wolne wnioski.

Sekretarz Stowarzyszenia

Mirosława Stawarz