W dniu Święta Niepodległości na płycie rynku Miasta Trzebini Pan prof. dr hab Zbigniew Bonderek, Pan Michał Wiśnios – projektant popiersia, Prezes Stowarzyszenia Pan Tadeusz Sadulski oraz gościnnie Pan Grzegorz Żuradzki pełniący obowiązki Burmistrza Miasta Trzebini w obecności wielu mieszkańców naszej społeczności dokonali odsłonięcia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Pomnik został UFUNDOWANY ze środków Stowarzyszenia.

Pragniemy podziękować każdej osobie, która wpłaciła w roku 2018 finansowy datek na rzecz naszego stowarzyszenia, bowiem z pewnością przyczynił się do ufundowania tego projektu.