Szanowni Państwo!

W dniu 10 grudnia 2018 roku odbyła się uroczyste spotkanie członków, sympatyków i zaproszonych gości Trzebińskiego Ruchu Społecznego „Niezależność”, na której mieliśmy zaszczyt wręczyć wyróżnienie „Adiunge optimis” Panu Jerzemu Korczyńskiemu.

Adiunge optimis (Dołącz do najlepszych) to wyróżnienie ustanowione uchwałą Zarządu TRS “Niezależność” w celu wskazywania i promowania wybitnych osobowości gminy Trzebinia. Regulamin Adiunge optimis w punkcie 2 w następujący sposób określa kandydata do wyróżnienia:

Kandydat do wyróżnienia powinien być obdarzony wybitną osobowością wyrażającą się m.in. w spolegliwości i głęboko humanistycznej postawie, w wartościowych i godnych naśladowania dokonaniach na rzecz szeroko rozumianego pożytku społecznego oraz w znaczących osiągnięciach świadczących o dobrym korzystaniu z posiadanych talentów.

Warto zwrócić uwagę na dualizm znaczeniowy określenia „Adiunge optimis”. Otóż, z jednej strony tkwi w nim –  honor i nobilitacja. Z drugiej jednakże, zobowiązanie do doskonalenia się, stawiania sobie nowych celów i dążenia do ich osiągnięcia.      

Wyróżnienie przyznawane jest przez Kolegium Honorowe, złożone z zacnych i znanych w środowisku osób o zróżnicowanych zainteresowaniach i różnych zawodach.

Przyjęto, że regulaminowy skład Kolegium Honorowego będzie liczył 9 osób. Cztery z nich, w tym przewodniczący, to nasi członkowie zwyczajni. Pięć osób, w tym wiceprzewodniczący, to osoby zapraszane, z naszym stowarzyszeniem nie związane.

W zamierzeniu, wyróżnienie „Adiunge optimis” ma mieć prestiżowy charakter, co w jakimś stopniu wiązać się musi z trudnością jego uzyskania. W regulaminie zapisano szczególnie wysokie  wymagania. Mianowicie: wyróżnienie przyznawane jest w głosowaniu tajnym, większością co najmniej siedmiu głosów, przy obecności co najmniej ośmiu członków Kolegium Honorowego. Potrzebna jest zatem absolutna jednomyślność, niemal jednogłośność.

Symbolem wyróżnienia jest złoty pierścień wykonany specjalnie dla nas przez Firmę Handlową Łodzińscy s.c. z Krakowa.

Kolegium Honorowe „Adiunge Optimis” w składzie:

  • Pan Tadeusz Sadulski
  • Pan Zbigniew Bonderek
  • Pan Wiesław Pałubski
  •  Pan Adam Pasternak
  • Pani Grażyna Kaim
  • Pan Mirosław Witoń
  • Ks. Kanonik Piotr Miszczyk
  • Pan Karol Mroziewski
  • Pan Henryk Kozyra

wyłoniło laureata wyróżnienia – między  innymi za kreatywność, szeroko pojętą działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz umiłowanie dla drugiego człowieka.

Pan Jerzy Korczyński…..

swoje dorosłe życie związał z górnictwem. Przepracował 24 lata w Kopalni Węgla Kamiennego Siersza w Trzebini jako mechanik maszyn i urządzeń, instruktor praktycznej nauki zawodu oraz pracownik marketingu. Działał społecznie w Niezależnym Branżowym Związku Zawodowym KWK Siersza. Jednocześnie pracował jako nauczyciel zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Sierszy. Praca z młodzieżą pozwoliła mu na odkrycie w sobie kolejnej pasji – turystyki. Współorganizował wycieczki turystyczne i krajoznawcze, obozy, kolonie letnie oraz zimowiska. Za pracę zawodową otrzymał wszystkie stopnie górnicze, medale państwowe i resortowe; zasłużony dla górnictwa oraz szpadę górniczą. Swoją przygodę z górnictwem zakończył w 1996 roku przechodząc na emeryturę. To jednak  nie koniec drogi zawodowej Pana Korczyńskiego, bowiem już w tym samym roku podjął się kolejnego wyzwania – został prezesem zarządu Spółki z o.o.  Przedsiębiorstwo Wczasowo-Usługowo-Handlowe Carbo. Ostatecznie, szczęśliwym emerytem stal się 13 lat później.  Oprócz pracy zawodowej realizował sie w działalności społecznej. Pełnił funkcje radnego wielu kadencji. Otwarty na potrzeby ludzi, od wielu lat udziela się organizując różne akcje charytatywne, pomoc dla potrzebujących i niepełnosprawnych. Współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi. W 2009 roku został wyróżniony Medalem Wdzięczności „Dobroczyńcom” za serce i miłość przyznany przez Zarząd Krajowy Fundacji im. Brata Alberta. W 2010 roku został nagrodzony brązową odznaką, a 2018 roku srebrną odznaką „Przyjaciel Dziecka”, przez Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie. Latem tego roku, Kapituła Powiatu Chrzanowskiego odznaczyła Go Medalem dla Zasłużonych w budowie społeczeństwa obywatelskiego „Bonum Facere”, co znaczy dobro czynić. Biorąc pod uwagę całokształt działalności Pana Włodzimierza Korczyńskiego, można by rzec, że w całym swoim życiu wyznawał właśnie tę maksymę, traktując życie jak służbę innym ludziom.

Wyróżnienie „Adiunge Optimis” – będzie niejako ukoronowaniem wszystkich sukcesów, bowiem Pan Włodzimierz Korczyński dołączył do grona najlepszych.

Naszemu laureatowi gratulujemy i życzymy, by swoje talenty pomnażał, zwielokrotniając działania na rzecz osób potrzebujących dobroci serca, które po wielekroć im oddawał, pomagając w każdy możliwy sposób.

Zarząd TRS „Niezależność”