Pan profesor Zbigniew Bonderek 7 września 2018r. odebrał z rąk wicestarosty Pana Krzysztofa Kasperka nagrodę dla zasłużonych w budowie społeczeństwa obywatelskiego „Bonum Facere” (czynić dobro). Kapituła w tym roku doceniła ośmiu społeczników. Wręczenie nagród odbyło się w skansenie w Wygiełzowie i było jedną z części Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych.

Więcej informacji: