Katarzyna Stawarz, między innymi za roztropne spędzanie młodości i poetycką wrażliwość na otoczenie.

Urszula i Antoni Korpałowie, między innymi za skuteczne prowadzenie rodzinnego biznesu i hojny mecenat.

Stanisław Orłowski, między innymi za troskę o zachowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń oraz trud wkładany w opisywanie i upowszechnianie wiedzy o historii naszego regionu.

Jerzy Styczyński, między innymi za wytrwałe i owocne korzystanie z talentu i piękne dźwięki gitarowego bluesa.