Jakub Palowski, między innymi za przykładną i widoczną, determinację w poszukiwaniu swojego miejsca w życiu, opartą na wielkiej trosce i staraniu rodziców.

Mikołaj Rey, między innymi za dążenie do korzeni, miłość do koni i restytucję tradycji kawaleryjskich.

Łukasz Smółka, między innymi za ładnie zrealizowany pomysł, żeby Dulowa, małe miejsce na mapie, w którym zamieszkuje, mogła być oglądana zewsząd.

Władysław Tabor, między innymi za dokonania w dziedzinach metali nieżelaznych i metalurgii proszków, w powiązaniu z długoletnim kierowaniem Zakładami Metalurgicznymi w Trzebini.

Izabella Tekielak, między innymi za znaczące osiągnięcia świadczące o dobrym korzystaniu z posiadanego talentu, szczególnie w nie tak znowu popularnej dziedzinie, jaką jest gra w szachy, w powiązaniu ze skromnością, wdziękiem i urokiem osobistym.

Ewa Witoń, między innymi za zrealizowany z dużym sukcesem, oryginalny pomysł uprawiania z dziećmi, w tych czasach, muzyki dawnej.