12 listopada w Domu Kultury „Sokół” w Trzebini odbyło się uroczyste wręczenie, przyznanych już po raz dziesiąty, prestiżowych wyróżnień Adiunge Optimis za 2010 rok. Decyzją Kolegium Honorowego wyróżnienia otrzymali:

Pani Alicja Molenda, m. in. za wykreowanie wrażliwego na porządek publiczny, opiniotwórczego tygodnika lokalnego, z blisko dwudziestoletnim sukcesem rynkowym, oraz wkład w kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Pan Feliks Kiryk, m. in. za trwałą sympatię dla Trzebini, wielki wkład osobisty w utrwalanie świadectw jej przeszłości oraz za zawsze życzliwą i owocną pomoc tym, którzy o zachowanie naszego dziedzictwa się troszczą.

Pan Adam Adamczyk, m. in. za wiele lat owocnej pracy dla dobra Trzebinian, a w szczególności za odwagę, upór, determinację i decydujący o powodzeniu osobisty wkład w likwidację zagrożenia naszego miasta poważną katastrofą ekologiczną ze strony wypełnionego żrącą i toksyczną cieczą wyrobiska w Górce.

Państwo Czesława i Ryszard Dudkowie, Jolanta i Henryk Kozyrowie, Sylwia i Jacek Pabisowie, Grażyna i Jan Skawscy, m. in. za sukces w biznesie oraz niezawodne i szczodre wspieranie działalności, inicjatyw i przedsięwzięć służących lokalnej społeczności.