Irena Piątek, między innymi za wytrwałe kontynuowanie dzieła ks. hm. Mariana Luzara oraz krzewienie wartości wychowawczych i ideałów harcerskich pośród trzebińskiej młodzieży.

Stanisław Gołąb, między innymi za wieloletnie, umiejętnie oparte na realistycznej ocenie uwarunkowań i perspektywicznym myśleniu kierowanie Elektrownią „Siersza” kształtujące jej nowoczesny wizerunek oraz za życzliwy i szczodry udział w przedsięwzięciach służących trzebińskiej społeczności.

Karol Mroziewski, między innymi za utrwalanie rzeczywistości w pięknych obrazach fotograficznych zawierających część świadectwa o naszych czasach oraz za umiejętne rozwijanie zdolności, kształtowanie umiejętności dostrzegania wartościowego tematu wrażliwości kształtowanie artystycznej młodych adeptów sztuki fotograficznej.