Adiunge Optimis 2011

Adiunge Optimis 2011

1 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia Adiunge Optimis za 2011 rok. Decyzją Kolegium Honorowego otrzymała je Aleksandra Dąbek, m. in. za przykładną, połączoną z pogodną skromnością osobistą pracowitość i wytrwałość w codziennych...
Adiunge Optimis 2010

Adiunge Optimis 2010

12 listopada w Domu Kultury “Sokół” w Trzebini odbyło się uroczyste wręczenie, przyznanych już po raz dziesiąty, prestiżowych wyróżnień Adiunge Optimis za 2010 rok. Decyzją Kolegium Honorowego wyróżnienia otrzymali: Pani Alicja Molenda,...
Adiunge Optimis 2010

Adiunge Optimis 2009

3 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia Adiunge Optimis za 2009 rok. Decyzją Kolegium Honorowego otrzymał je Pan Jerzy Chłopek, między innymi za wytrwałe starania o ukazanie słuchaczom piękna chóralistyki oraz wieloletni wkład...
Adiunge Optimis 2010

Adiunge Optimis 2008

20 listopada odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia Adiunge Optimis za 2008 rok. Decyzją Kolegium Honorowego otrzymał je Pan Andrzej Kostka, między innymi za fascynację historią oraz gorliwą troskę o ocalenie i zachowanie świadectwa...
Adiunge Optimis 2010

Adiunge Optimis 2007

22 listopada odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia Adiunge Optimis za 2007 rok. Decyzją Kolegium Honorowego otrzymał je Pan marian Kazieczko, między innymi za pasję zbieractwa walorów filatelistycznych, wiedzę filatelistyczną i fachowość...
Adiunge Optimis 2010

Adiunge Optimis 2006

5 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia Adiunge Optimis za 2006 rok. Decyzją Kolegium Honorowego otrzymał je Ksiądz Kanonik Stanisław Krzysik, między innymi za społecznikowską wrażliwość, umiejętność skupiania ludzi dobrej woli wokół...